პეტიციები

საჯარო ადმინისტრირების პროცესში "მხოლოდ ერთხელ" პრინციპის დანერგვა

პეტიციის შინაარს წარმოადგენს საჯარო ადმინისტრირების პროცესში "მხოლოდ ერთხელ" პრინციპის დანერგვა. აღნიშნული პრინციპი აქტიურად ინერგება მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში და გულისხმობს საჯარო ადმინისტრირების პროცესში სახელმწიფო დაწსებულებებმა არ მოსთხოვონ მოქალაქესა თუ ბიზნესს ის ინფორმაცია, რომელიც უკვე არსებობს სხვა საჯარო დაწესებულებაში, არამედ თავად მოახდინონ ამ ინფორმაციის სხვა უწყებიდან გამოთხოვა.

სტატუსი: დაარქივებული
დარჩენილია ხმა
ხელმოწერები: 9 / 10 000
კატეგორია:: ინოვაციები,
ვადა: 0 დღე
შექმნის თარიღი: 23 მაისი 2018
ავტორი: ირაკლი გვენეტაძე