ვადა -905 დღე
ხელმოწერები: 10504 / 10000
კატეგორია: განათლება, ფინანსები, ეკონომიკა, კულტურა, სოციალური საკითხები
ვადა -1692 დღე
ხელმოწერები: 10180 / 10000
კატეგორია: ჯანდაცვა, სოციალური საკითხები