ვადა -815 დღე
ხელმოწერები: 10504 / 10000
კატეგორია: განათლება, ფინანსები, ეკონომიკა, კულტურა, სოციალური საკითხები
ვადა -1602 დღე
ხელმოწერები: 10180 / 10000
კატეგორია: ჯანდაცვა, სოციალური საკითხები