ვადა 8 დღე
ხელმოწერები: 789 / 5000
კატეგორია: ფინანსები, სოციალური საკითხები
ვადა 8 დღე
ხელმოწერები: 121 / 5000
კატეგორია: რეგიონალური განვითარება, განათლება, ფინანსები, ჯანდაცვა, ენერგეტიკა, ეკონომიკა, გარემოს დაცვა, მეცნიერება, საგარეო პოლიტიკა, სპორტი, კულტურა, სოციალური საკითხები, უსაფრთხოება, ინოვაციები
ვადა 8 დღე
ხელმოწერები: 42 / 5000
კატეგორია: ეკონომიკა