ვადა 22 დღე
ხელმოწერები: 12 / 10 000
კატეგორია: ფინანსები, ეკონომიკა, სოციალური საკითხები