ვადა 25 დღე
ხელმოწერები: 5 / 10 000
კატეგორია: სოციალური საკითხები
ვადა 25 დღე
ხელმოწერები: 5 / 10 000
კატეგორია: განათლება, კულტურა, სოციალური საკითხები
ვადა 25 დღე
ხელმოწერები: 2 / 10 000
კატეგორია: სოციალური საკითხები
ვადა 19 დღე
ხელმოწერები: 29 / 10 000
კატეგორია: ჯანდაცვა
ვადა 19 დღე
ხელმოწერები: 94 / 10 000
კატეგორია: ფინანსები
ვადა 19 დღე
ხელმოწერები: 5 / 10 000
კატეგორია: რეგიონალური განვითარება, ენერგეტიკა
ვადა 5 დღე
ხელმოწერები: 31 / 10 000
კატეგორია: ფინანსები, ეკონომიკა, სოციალური საკითხები