ვადა 30 დღე
ხელმოწერები: 1 / 10000
კატეგორია: განათლება, მეცნიერება, კულტურა, ინოვაციები
ვადა 29 დღე
ხელმოწერები: 2 / 10000
კატეგორია: ჯანდაცვა, სოციალური საკითხები
ვადა 29 დღე
ხელმოწერები: 4 / 10000
კატეგორია: ინოვაციები
ვადა 29 დღე
ხელმოწერები: 1 / 10000
კატეგორია: განათლება
ვადა 29 დღე
ხელმოწერები: 3 / 10000
კატეგორია: განათლება, ჯანდაცვა, სოციალური საკითხები
ვადა 29 დღე
ხელმოწერები: 1 / 10000
კატეგორია: სოციალური საკითხები, უსაფრთხოება
ვადა 26 დღე
ხელმოწერები: 10 / 10000
კატეგორია: ჯანდაცვა, გარემოს დაცვა, სოციალური საკითხები
ვადა 26 დღე
ხელმოწერები: 10 / 10000
კატეგორია: სოციალური საკითხები
ვადა 24 დღე
ხელმოწერები: 8 / 10000
კატეგორია: განათლება
ვადა 22 დღე
ხელმოწერები: 46 / 10000
კატეგორია: სოციალური საკითხები