ვადა 27 დღე
ხელმოწერები: 1 / 10 000
კატეგორია: გარემოს დაცვა
ვადა 27 დღე
ხელმოწერები: 1 / 10 000
კატეგორია: ფინანსები, ეკონომიკა, კულტურა
ვადა 24 დღე
ხელმოწერები: 2 / 10 000
კატეგორია: ფინანსები, სოციალური საკითხები
ვადა 24 დღე
ხელმოწერები: 1 / 10 000
კატეგორია: ფინანსები, სოციალური საკითხები, უსაფრთხოება
ვადა 24 დღე
ხელმოწერები: 2 / 10 000
კატეგორია: სოციალური საკითხები
ვადა 17 დღე
ხელმოწერები: 5 / 10 000
კატეგორია: რეგიონალური განვითარება, გარემოს დაცვა, კულტურა, უსაფრთხოება
ვადა 17 დღე
ხელმოწერები: 1 / 10 000
კატეგორია: განათლება
ვადა 17 დღე
ხელმოწერები: 1 / 10 000
კატეგორია: განათლება, სოციალური საკითხები, უსაფრთხოება
ვადა 10 დღე
ხელმოწერები: 1 / 10 000
კატეგორია: ფინანსები, ეკონომიკა
ვადა 10 დღე
ხელმოწერები: 1 / 10 000
კატეგორია: სოციალური საკითხები, უსაფრთხოება