ვადა 26 დღე
ხელმოწერები: 6 / 5000
კატეგორია: ფინანსები
ვადა 26 დღე
ხელმოწერები: 21 / 5000
კატეგორია: სოციალური საკითხები
ვადა 26 დღე
ხელმოწერები: 16 / 5000
კატეგორია: ფინანსები, ეკონომიკა, სოციალური საკითხები
ვადა 26 დღე
ხელმოწერები: 11 / 5000
კატეგორია: განათლება, ფინანსები, სოციალური საკითხები
ვადა 19 დღე
ხელმოწერები: 122 / 5000
კატეგორია: ჯანდაცვა, გარემოს დაცვა, უსაფრთხოება
ვადა 12 დღე
ხელმოწერები: 2069 / 10000
კატეგორია: განათლება, ფინანსები, ჯანდაცვა, ეკონომიკა, გარემოს დაცვა, უსაფრთხოება
ვადა 12 დღე
ხელმოწერები: 109 / 10000
კატეგორია: ფინანსები
ვადა 12 დღე
ხელმოწერები: 18 / 10000
კატეგორია: ფინანსები, ეკონომიკა, სოციალური საკითხები, უსაფრთხოება