ვადა 28 დღე
ხელმოწერები: 70 / 10 000
კატეგორია: სოციალური საკითხები
ვადა 28 დღე
ხელმოწერები: 3 / 10 000
კატეგორია: ეკონომიკა, უსაფრთხოება
ვადა 28 დღე
ხელმოწერები: 3 / 10 000
კატეგორია: რეგიონალური განვითარება, გარემოს დაცვა
ვადა 28 დღე
ხელმოწერები: 1 / 10 000
კატეგორია: განათლება