ვადა 21 დღე
ხელმოწერები: 1 / 10 000
კატეგორია: ფინანსები, ეკონომიკა
ვადა 21 დღე
ხელმოწერები: 4 / 10 000
კატეგორია: ფინანსები, ენერგეტიკა, ეკონომიკა, სოციალური საკითხები
ვადა 21 დღე
ხელმოწერები: 2 / 10 000
კატეგორია: განათლება
ვადა 21 დღე
ხელმოწერები: 1 / 10 000
კატეგორია: ფინანსები, ეკონომიკა, სოციალური საკითხები, უსაფრთხოება
ვადა 21 დღე
ხელმოწერები: 6 / 10 000
კატეგორია: ეკონომიკა
ვადა 21 დღე
ხელმოწერები: 1 / 10 000
კატეგორია: განათლება
ვადა 21 დღე
ხელმოწერები: 1 / 10 000
კატეგორია: განათლება
ვადა 21 დღე
ხელმოწერები: 1 / 10 000
კატეგორია: რეგიონალური განვითარება
ვადა 1 დღე
ხელმოწერები: 1 / 10 000
კატეგორია: სოციალური საკითხები, უსაფრთხოება