ვადა 29 დღე
ხელმოწერები: 5 / 10 000
კატეგორია: სოციალური საკითხები
ვადა 29 დღე
ხელმოწერები: 10 / 10 000
კატეგორია: ფინანსები, ჯანდაცვა, ეკონომიკა, საგარეო პოლიტიკა, სოციალური საკითხები
ვადა 29 დღე
ხელმოწერები: 17 / 10 000
კატეგორია: ჯანდაცვა, გარემოს დაცვა, სოციალური საკითხები
ვადა 17 დღე
ხელმოწერები: 236 / 10 000
კატეგორია: განათლება, ეკონომიკა
ვადა 17 დღე
ხელმოწერები: 114 / 10 000
კატეგორია: გარემოს დაცვა
ვადა 17 დღე
ხელმოწერები: 111 / 10 000
კატეგორია: ფინანსები
ვადა 14 დღე
ხელმოწერები: 91 / 10 000
კატეგორია: განათლება
ვადა 14 დღე
ხელმოწერები: 3926 / 10 000
კატეგორია: ჯანდაცვა, სოციალური საკითხები