ვადა 11 დღე
ხელმოწერები: 8 / 10 000
კატეგორია: ეკონომიკა
ვადა 11 დღე
ხელმოწერები: 3 / 10 000
კატეგორია: განათლება, გარემოს დაცვა, სოციალური საკითხები, უსაფრთხოება