ვადა 23 დღე
ხელმოწერები: 3 / 10 000
კატეგორია: ეკონომიკა, სოციალური საკითხები, ინოვაციები
ვადა 23 დღე
ხელმოწერები: 3 / 10 000
კატეგორია: სოციალური საკითხები
ვადა 4 დღე
ხელმოწერები: 8 / 10 000
კატეგორია: სოციალური საკითხები, უსაფრთხოება