ვადა 30 დღე
ხელმოწერები: 2 / 10000
კატეგორია: ეკონომიკა
ვადა 30 დღე
ხელმოწერები: 1 / 10000
კატეგორია: განათლება
ვადა 30 დღე
ხელმოწერები: 1 / 10000
კატეგორია: სოციალური საკითხები
ვადა 30 დღე
ხელმოწერები: 1 / 10000
კატეგორია: ენერგეტიკა
ვადა 30 დღე
ხელმოწერები: 1 / 10000
კატეგორია: რეგიონალური განვითარება, კულტურა
ვადა 30 დღე
ხელმოწერები: 1 / 10000
კატეგორია: განათლება
ვადა 23 დღე
ხელმოწერები: 4 / 10000
კატეგორია: განათლება
ვადა 23 დღე
ხელმოწერები: 2 / 10000
კატეგორია: განათლება
ვადა 19 დღე
ხელმოწერები: 6 / 10000
კატეგორია: ჯანდაცვა, გარემოს დაცვა, სოციალური საკითხები, უსაფრთხოება