ვადა -842 დღე
ხელმოწერები: 10504 / 10000
კატეგორია: განათლება, ფინანსები, ეკონომიკა, კულტურა, სოციალური საკითხები
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 122 / 5000
კატეგორია: რეგიონალური განვითარება, განათლება, ფინანსები, ჯანდაცვა, ენერგეტიკა, ეკონომიკა, გარემოს დაცვა, მეცნიერება, საგარეო პოლიტიკა, სპორტი, კულტურა, სოციალური საკითხები, უსაფრთხოება, ინოვაციები
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 44 / 5000
კატეგორია: ეკონომიკა
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 10 / 5000
კატეგორია: რეგიონალური განვითარება
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 11 / 5000
კატეგორია: ფინანსები
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 37 / 5000
კატეგორია: სოციალური საკითხები
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 23 / 5000
კატეგორია: ფინანსები, ეკონომიკა, სოციალური საკითხები
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 90 / 5000
კატეგორია: განათლება, ფინანსები, სოციალური საკითხები
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 129 / 5000
კატეგორია: ჯანდაცვა, გარემოს დაცვა, უსაფრთხოება
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 2082 / 10000
კატეგორია: განათლება, ფინანსები, ჯანდაცვა, ეკონომიკა, გარემოს დაცვა, უსაფრთხოება