ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 11 / 10 000
კატეგორია: სპორტი, უსაფრთხოება
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 29 / 10 000
კატეგორია: სოციალური საკითხები
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 12 / 10 000
კატეგორია: გარემოს დაცვა
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 9 / 10 000
კატეგორია: სოციალური საკითხები
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 9 / 10 000
კატეგორია: სოციალური საკითხები, უსაფრთხოება
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 6 / 10 000
კატეგორია: სოციალური საკითხები
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 11 / 10 000
კატეგორია: ჯანდაცვა, სოციალური საკითხები
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 9 / 10 000
კატეგორია: სოციალური საკითხები
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 14 / 10 000
კატეგორია: ფინანსები, ეკონომიკა, სოციალური საკითხები
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 9 / 10 000
კატეგორია: განათლება