ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 27 / 10 000
კატეგორია: სპორტი
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 32 / 10 000
კატეგორია: სპორტი
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 9 / 10 000
კატეგორია: ინოვაციები
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 3 / 10 000
კატეგორია: განათლება, უსაფრთხოება
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 2 / 10 000
კატეგორია: განათლება
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 1 / 10 000
კატეგორია: რეგიონალური განვითარება
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 1 / 10 000
კატეგორია: რეგიონალური განვითარება, ჯანდაცვა, სოციალური საკითხები
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 1 / 10 000
კატეგორია: უსაფრთხოება
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 2 / 10 000
კატეგორია: საგარეო პოლიტიკა