ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 5 / 10 000
კატეგორია: განათლება, ჯანდაცვა, ეკონომიკა, სოციალური საკითხები
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 50 / 10 000
კატეგორია: ჯანდაცვა, სოციალური საკითხები
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 14 / 10 000
კატეგორია: განათლება
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 83 / 10 000
კატეგორია: ფინანსები, ჯანდაცვა, ეკონომიკა, საგარეო პოლიტიკა, სოციალური საკითხები
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 204 / 10 000
კატეგორია: ჯანდაცვა, გარემოს დაცვა, სოციალური საკითხები
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 444 / 10 000
კატეგორია: განათლება, ეკონომიკა
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 153 / 10 000
კატეგორია: გარემოს დაცვა
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 219 / 10 000
კატეგორია: ფინანსები
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 10182 / 10 000
კატეგორია: ჯანდაცვა, სოციალური საკითხები
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 27 / 10 000
კატეგორია: სპორტი