ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 3 / 10 000
კატეგორია: განათლება, უსაფრთხოება
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 2 / 10 000
კატეგორია: განათლება
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 1 / 10 000
კატეგორია: რეგიონალური განვითარება
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 1 / 10 000
კატეგორია: რეგიონალური განვითარება, ჯანდაცვა, სოციალური საკითხები
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 1 / 10 000
კატეგორია: უსაფრთხოება
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 2 / 10 000
კატეგორია: საგარეო პოლიტიკა
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 3 / 10 000
კატეგორია: ეკონომიკა
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 3 / 10 000
კატეგორია: განათლება
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 11 / 10 000
კატეგორია: სპორტი, უსაფრთხოება