პეტიციები

დევნილი

გადაიხედოს დევნილთა სოციალური მდგომარეობა.გაიზარდოს 100 ლარით დევნილთა შემწეობა.

სტატუსი: დაარქივებული
დარჩენილია ხმა
ხელმოწერები: 4 / 10 000
კატეგორია:: განათლება, ჯანდაცვა, ეკონომიკა, სოციალური საკითხები,
ვადა: 0 დღე
შექმნის თარიღი: 06 დეკემბერი 2019
ავტორი: ირინა ქარდავა