პეტიციები

იპოთეკურ სესხზე გადახდილი პროცენტის გადასახადებისგან გათავისუფლება

ფიზიკური პირის მიერ, ფინანსური ინსტიტუტიდან აღებულ იპოთეკურ სესხზე გადახდილი პროცენტი გათავისუფლდეს საშემოსავლო გადასახადისგან.

სტატუსი: დაარქივებული
დარჩენილია ხმა
ხელმოწერები: 6 / 10 000
კატეგორია:: ფინანსები,
ვადა: 0 დღე
შექმნის თარიღი: 01 ოქტომბერი 2018
ავტორი: ნიკა ჩოხელი