პეტიციები

საჯარო სკოლების მშენებლობა

თბილისის სხვადსხვა მიმართულებით განვითარებასთან ერთად მნიშვნელოვანია საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და განვითარება. მოგეხსენებათ რამდენიმე წლიანი გაუზარებელი პოლიტიკის შედეგად თბილისში მნიშვნელოვან პრობლემად იქცა დაწყებითი საგნმანათლებლო კერების სიმცირე, რამაც კინაღან კოლაფსამდე მიიყვანა ქალაქი. დღეს ასევე მნიშვნელოვანი საჯარო სკოლების სიმცირის პრობლემის გამოსწორება რომელმაც შესაძლოა კვლავ დიდ პრობლემამდე მიგვიყვანოს. სწორედ ამიტომ გთავაზობთ რომ განათლების სამინისტროს 2019 წლის ბიუჯეტით განიესაზღვროს უფრო მეტი ბიუჯეტი ვიდრე გათვალისწინებულია და განხორცილდეს საჯარო სკოლების მშნებლობები

სტატუსი: დაარქივებული
დარჩენილია ხმა
ხელმოწერები: 10 / 10 000
კატეგორია:: განათლება,
ვადა: 0 დღე
შექმნის თარიღი: 18 მაისი 2018
ავტორი: ლაშა გიორგაძე