ვადა 26 დღე
ხელმოწერები: 964 / 10 000
კატეგორია: სოციალური საკითხები
ვადა 20 დღე
ხელმოწერები: 86 / 10 000
კატეგორია: ფინანსები, ეკონომიკა, სოციალური საკითხები
ვადა 10 დღე
ხელმოწერები: 11 / 10 000
კატეგორია: რეგიონალური განვითარება
ვადა 10 დღე
ხელმოწერები: 70 / 10 000
კატეგორია: ფინანსები, ჯანდაცვა
ვადა 3 დღე
ხელმოწერები: 32 / 10 000
კატეგორია: სოციალური საკითხები
ვადა 3 დღე
ხელმოწერები: 15 / 10 000
კატეგორია: ეკონომიკა, სოციალური საკითხები
ვადა 3 დღე
ხელმოწერები: 4 / 10 000
კატეგორია: განათლება
ვადა 3 დღე
ხელმოწერები: 3 / 10 000
კატეგორია: სპორტი, უსაფრთხოება