ვადა 23 დღე
ხელმოწერები: 4 / 10 000
კატეგორია: სოციალური საკითხები
ვადა 23 დღე
ხელმოწერები: 4 / 10 000
კატეგორია: ფინანსები, სოციალური საკითხები
ვადა 23 დღე
ხელმოწერები: 2 / 10 000
კატეგორია: სოციალური საკითხები
ვადა 20 დღე
ხელმოწერები: 1 / 10 000
კატეგორია: უსაფრთხოება
ვადა 20 დღე
ხელმოწერები: 10 / 10 000
კატეგორია: ჯანდაცვა, გარემოს დაცვა, სოციალური საკითხები, უსაფრთხოება
ვადა 12 დღე
ხელმოწერები: 47 / 10 000
კატეგორია: ჯანდაცვა, გარემოს დაცვა, კულტურა, სოციალური საკითხები, უსაფრთხოება, ინოვაციები