ვადა 25 დღე
ხელმოწერები: 1 / 10 000
კატეგორია: განათლება, ინოვაციები
ვადა 14 დღე
ხელმოწერები: 2 / 10 000
კატეგორია: განათლება
ვადა 5 დღე
ხელმოწერები: 6 / 10 000
კატეგორია: განათლება
ვადა 5 დღე
ხელმოწერები: 3 / 10 000
კატეგორია: ფინანსები, ჯანდაცვა, სოციალური საკითხები