ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 13 / 10 000
კატეგორია: განათლება
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 42 / 10 000
კატეგორია: გარემოს დაცვა
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 58 / 10 000
კატეგორია: გარემოს დაცვა, სოციალური საკითხები
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 18 / 10 000
კატეგორია: რეგიონალური განვითარება
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 86 / 10 000
კატეგორია: სოციალური საკითხები
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 33 / 10 000
კატეგორია: ეკონომიკა, სოციალური საკითხები
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 32 / 10 000
კატეგორია: განათლება, ჯანდაცვა, სოციალური საკითხები
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 62 / 10 000
კატეგორია: ეკონომიკა, გარემოს დაცვა
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 30 / 10 000
კატეგორია: სოციალური საკითხები
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 44 / 10 000
კატეგორია: უსაფრთხოება