ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 6 / 10 000
კატეგორია: სოციალური საკითხები
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 11 / 10 000
კატეგორია: ჯანდაცვა, სოციალური საკითხები
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 9 / 10 000
კატეგორია: სოციალური საკითხები
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 14 / 10 000
კატეგორია: ფინანსები, ეკონომიკა, სოციალური საკითხები
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 9 / 10 000
კატეგორია: განათლება
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 6 / 10 000
კატეგორია: ფინანსები
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 4 / 10 000
კატეგორია: განათლება, გარემოს დაცვა, სოციალური საკითხები, უსაფრთხოება
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 5 / 10 000
კატეგორია: რეგიონალური განვითარება, სოციალური საკითხები, უსაფრთხოება
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 9 / 10 000
კატეგორია: გარემოს დაცვა, სოციალური საკითხები, ინოვაციები
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 2 / 10 000
კატეგორია: ეკონომიკა