ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 7 / 10 000
კატეგორია: რეგიონალური განვითარება, ეკონომიკა, გარემოს დაცვა, ინოვაციები
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 16 / 10 000
კატეგორია: ჯანდაცვა, სოციალური საკითხები
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 19 / 10 000
კატეგორია: უსაფრთხოება
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 35 / 10 000
კატეგორია: უსაფრთხოება
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 22 / 10 000
კატეგორია: სოციალური საკითხები
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 10 / 10 000
კატეგორია: ეკონომიკა, სოციალური საკითხები, უსაფრთხოება