ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 86 / 10 000
კატეგორია: სოციალური საკითხები
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 33 / 10 000
კატეგორია: ეკონომიკა, სოციალური საკითხები
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 32 / 10 000
კატეგორია: განათლება, ჯანდაცვა, სოციალური საკითხები
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 62 / 10 000
კატეგორია: ეკონომიკა, გარემოს დაცვა
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 30 / 10 000
კატეგორია: სოციალური საკითხები
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 44 / 10 000
კატეგორია: უსაფრთხოება
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 40 / 10 000
კატეგორია: რეგიონალური განვითარება
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 41 / 10 000
კატეგორია: ფინანსები, ეკონომიკა
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 120 / 10 000
კატეგორია: რეგიონალური განვითარება
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 556 / 10 000
კატეგორია: კულტურა