ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 2 / 10000
კატეგორია: ფინანსები, სოციალური საკითხები, უსაფრთხოება
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 3 / 10000
კატეგორია: სოციალური საკითხები
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 5 / 10000
კატეგორია: რეგიონალური განვითარება, გარემოს დაცვა, კულტურა, უსაფრთხოება
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 1 / 10000
კატეგორია: განათლება
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 1 / 10000
კატეგორია: განათლება, სოციალური საკითხები, უსაფრთხოება
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 1 / 10000
კატეგორია: ფინანსები, ეკონომიკა
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 1 / 10000
კატეგორია: სოციალური საკითხები, უსაფრთხოება
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 1 / 10000
კატეგორია: უსაფრთხოება
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 2 / 10000
კატეგორია: ენერგეტიკა
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 1 / 10000
კატეგორია: ფინანსები, სოციალური საკითხები