ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 10 / 10 000
კატეგორია: ეკონომიკა, სოციალური საკითხები, უსაფრთხოება