ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 2 / 10 000
კატეგორია: ეკონომიკა
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 11 / 10 000
კატეგორია: სოციალური საკითხები
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 14 / 10 000
კატეგორია: ეკონომიკა
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 4 / 10 000
კატეგორია: განათლება
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 1 / 10 000
კატეგორია: ენერგეტიკა
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 7 / 10 000
კატეგორია: განათლება
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 13 / 10 000
კატეგორია: განათლება
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 9 / 10 000
კატეგორია: ჯანდაცვა, გარემოს დაცვა, სოციალური საკითხები, უსაფრთხოება
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 11 / 10 000
კატეგორია: ეკონომიკა, სოციალური საკითხები
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 11 / 10 000
კატეგორია: რეგიონალური განვითარება, ეკონომიკა, გარემოს დაცვა