ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 203 / 10 000
კატეგორია: ჯანდაცვა, გარემოს დაცვა, სოციალური საკითხები
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 443 / 10 000
კატეგორია: განათლება, ეკონომიკა
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 152 / 10 000
კატეგორია: გარემოს დაცვა
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 218 / 10 000
კატეგორია: ფინანსები
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 27 / 10 000
კატეგორია: სპორტი
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 32 / 10 000
კატეგორია: სპორტი
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 9 / 10 000
კატეგორია: ინოვაციები
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 1 / 10 000
კატეგორია: ფინანსები
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 3 / 10 000
კატეგორია: განათლება, უსაფრთხოება
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 2 / 10 000
კატეგორია: განათლება