ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 3 / 10000
კატეგორია: სპორტი, უსაფრთხოება
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 208 / 10000
კატეგორია: სოციალური საკითხები
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 10 / 10000
კატეგორია: რეგიონალური განვითარება, გარემოს დაცვა
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 3 / 10000
კატეგორია: რეგიონალური განვითარება, ეკონომიკა, სპორტი
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 1 / 10000
კატეგორია: განათლება
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 113 / 10000
კატეგორია: განათლება
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 6 / 10000
კატეგორია: განათლება
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 4 / 10000
კატეგორია: ჯანდაცვა, სპორტი
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 3 / 10000
კატეგორია: სოციალური საკითხები
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 4 / 10000
კატეგორია: გარემოს დაცვა