ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 15 / 10 000
კატეგორია: სოციალური საკითხები
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 8 / 10 000
კატეგორია: სოციალური საკითხები
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 15 / 10 000
კატეგორია: სოციალური საკითხები
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 7 / 10 000
კატეგორია: განათლება, მეცნიერება, კულტურა, ინოვაციები
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 7 / 10 000
კატეგორია: ჯანდაცვა, სოციალური საკითხები
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 9 / 10 000
კატეგორია: ინოვაციები
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 1 / 10 000
კატეგორია: სოციალური საკითხები, უსაფრთხოება
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 13 / 10 000
კატეგორია: ჯანდაცვა, გარემოს დაცვა, სოციალური საკითხები
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 10 / 10 000
კატეგორია: განათლება
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 57 / 10 000
კატეგორია: სოციალური საკითხები