ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 48 / 10000
კატეგორია: ჯანდაცვა, გარემოს დაცვა, კულტურა, სოციალური საკითხები, უსაფრთხოება, ინოვაციები
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 22 / 10000
კატეგორია: გარემოს დაცვა
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 4 / 10000
კატეგორია: სოციალური საკითხები
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 1098 / 10000
კატეგორია: სოციალური საკითხები
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 107 / 10000
კატეგორია: ფინანსები, ეკონომიკა, სოციალური საკითხები
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 12 / 10000
კატეგორია: რეგიონალური განვითარება
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 74 / 10000
კატეგორია: ფინანსები, ჯანდაცვა
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 32 / 10000
კატეგორია: სოციალური საკითხები
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 15 / 10000
კატეგორია: ეკონომიკა, სოციალური საკითხები