ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 7 / 10 000
კატეგორია: სოციალური საკითხები
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 3 / 10 000
კატეგორია: ეკონომიკა, სოციალური საკითხები, უსაფრთხოება
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 89 / 10 000
კატეგორია: კულტურა
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 10 / 10 000
კატეგორია: სოციალური საკითხები
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 3 / 10 000
კატეგორია: ფინანსები, ჯანდაცვა, სოციალური საკითხები
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 3 / 10 000
კატეგორია: ჯანდაცვა, გარემოს დაცვა, უსაფრთხოება
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 4 / 10 000
კატეგორია: განათლება, ჯანდაცვა, ეკონომიკა, სოციალური საკითხები