ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 11 / 10 000
კატეგორია: ეკონომიკა, სოციალური საკითხები
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 11 / 10 000
კატეგორია: რეგიონალური განვითარება, ეკონომიკა, გარემოს დაცვა
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 30 / 10 000
კატეგორია: რეგიონალური განვითარება, ეკონომიკა
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 67 / 10 000
კატეგორია: კულტურა
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 12 / 10 000
კატეგორია: ეკონომიკა
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 15 / 10 000
კატეგორია: სოციალური საკითხები
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 8 / 10 000
კატეგორია: სოციალური საკითხები
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 15 / 10 000
კატეგორია: სოციალური საკითხები
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 7 / 10 000
კატეგორია: განათლება, მეცნიერება, კულტურა, ინოვაციები
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 7 / 10 000
კატეგორია: ჯანდაცვა, სოციალური საკითხები