ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 1 / 10 000
კატეგორია: ფინანსები, ეკონომიკა
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 1 / 10 000
კატეგორია: სოციალური საკითხები, უსაფრთხოება
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 1 / 10 000
კატეგორია: უსაფრთხოება
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 2 / 10 000
კატეგორია: ენერგეტიკა
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 1 / 10 000
კატეგორია: ფინანსები, სოციალური საკითხები
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 3 / 10 000
კატეგორია: ფინანსები, ეკონომიკა, სოციალური საკითხები, უსაფრთხოება
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 83 / 10 000
კატეგორია: სოციალური საკითხები
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 2 / 10 000
კატეგორია: სოციალური საკითხები
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 4 / 10 000
კატეგორია: გარემოს დაცვა
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 1 / 10 000
კატეგორია: რეგიონალური განვითარება, ჯანდაცვა, ეკონომიკა, სოციალური საკითხები, უსაფრთხოება