ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 35 / 10000
კატეგორია: ეკონომიკა, სოციალური საკითხები
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 21 / 10000
კატეგორია: ფინანსები, ეკონომიკა, სოციალური საკითხები, უსაფრთხოება
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 62 / 10000
კატეგორია: სოციალური საკითხები
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 76 / 10000
კატეგორია: განათლება
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 12 / 10000
კატეგორია: სოციალური საკითხები
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 7 / 10000
კატეგორია: სოციალური საკითხები
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 45 / 10000
კატეგორია: ჯანდაცვა
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 7 / 10000
კატეგორია: რეგიონალური განვითარება, ენერგეტიკა
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 10621 / 10000
კატეგორია: განათლება, სოციალური საკითხები
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 5 / 10000
კატეგორია: სპორტი