ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 5 / 10 000
კატეგორია: უსაფრთხოება
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 24 / 10 000
კატეგორია: სპორტი
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 24 / 10 000
კატეგორია: რეგიონალური განვითარება
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 28 / 10 000
კატეგორია: რეგიონალური განვითარება, სოციალური საკითხები
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 16 / 10 000
კატეგორია: განათლება
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 74 / 10 000
კატეგორია: ჯანდაცვა
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 44 / 10 000
კატეგორია: გარემოს დაცვა
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 45 / 10 000
კატეგორია: ფინანსები
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 48 / 10 000
კატეგორია: ჯანდაცვა
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 38 / 10 000
კატეგორია: ფინანსები