ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 120 / 10 000
კატეგორია: რეგიონალური განვითარება
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 556 / 10 000
კატეგორია: კულტურა
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 15 / 10 000
კატეგორია: რეგიონალური განვითარება
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 57 / 10 000
კატეგორია: რეგიონალური განვითარება
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 5 / 10 000
კატეგორია: უსაფრთხოება
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 24 / 10 000
კატეგორია: სპორტი
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 24 / 10 000
კატეგორია: რეგიონალური განვითარება
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 28 / 10 000
კატეგორია: რეგიონალური განვითარება, სოციალური საკითხები
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 16 / 10 000
კატეგორია: განათლება
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 74 / 10 000
კატეგორია: ჯანდაცვა