ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 44 / 10 000
კატეგორია: გარემოს დაცვა
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 45 / 10 000
კატეგორია: ფინანსები
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 48 / 10 000
კატეგორია: ჯანდაცვა
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 38 / 10 000
კატეგორია: ფინანსები
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 18 / 10 000
კატეგორია: ეკონომიკა
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 46 / 10 000
კატეგორია: ფინანსები
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 50 / 10 000
კატეგორია: ფინანსები
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 118 / 10 000
კატეგორია: უსაფრთხოება
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 12 / 10 000
კატეგორია: სოციალური საკითხები
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 2 / 10 000
კატეგორია: სოციალური საკითხები