ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 1 / 10 000
კატეგორია: სოციალური საკითხები, უსაფრთხოება
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 13 / 10 000
კატეგორია: ჯანდაცვა, გარემოს დაცვა, სოციალური საკითხები
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 10 / 10 000
კატეგორია: განათლება
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 56 / 10 000
კატეგორია: სოციალური საკითხები
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 6 / 10 000
კატეგორია: ფინანსები, ეკონომიკა, სოციალური საკითხები
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 6 / 10 000
კატეგორია: რეგიონალური განვითარება, ფინანსები, ჯანდაცვა, ენერგეტიკა, ეკონომიკა, გარემოს დაცვა, მეცნიერება, სოციალური საკითხები, ინოვაციები
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 13 / 10 000
კატეგორია: რეგიონალური განვითარება, ეკონომიკა, გარემოს დაცვა, სოციალური საკითხები, ინოვაციები
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 19 / 10 000
კატეგორია: გარემოს დაცვა
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 9 / 10 000
კატეგორია: რეგიონალური განვითარება, ენერგეტიკა, ეკონომიკა, გარემოს დაცვა, სოციალური საკითხები
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 14 / 10 000
კატეგორია: ეკონომიკა, სოციალური საკითხები