ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 5 / 10 000
კატეგორია: სოციალური საკითხები
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 6 / 10 000
კატეგორია: ფინანსები, სოციალური საკითხები
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 2 / 10 000
კატეგორია: სოციალური საკითხები
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 1 / 10 000
კატეგორია: უსაფრთხოება
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 11 / 10 000
კატეგორია: ჯანდაცვა, გარემოს დაცვა, სოციალური საკითხები, უსაფრთხოება
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 48 / 10 000
კატეგორია: ჯანდაცვა, გარემოს დაცვა, კულტურა, სოციალური საკითხები, უსაფრთხოება, ინოვაციები
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 22 / 10 000
კატეგორია: გარემოს დაცვა
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 4 / 10 000
კატეგორია: სოციალური საკითხები
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 1098 / 10 000
კატეგორია: სოციალური საკითხები
ვადა ვადაგასული
ხელმოწერები: 107 / 10 000
კატეგორია: ფინანსები, ეკონომიკა, სოციალური საკითხები