ვადა 9 დღე
ხელმოწერები: 28 / 10 000
კატეგორია: სოციალური საკითხები
ვადა 9 დღე
ხელმოწერები: 10 / 10 000
კატეგორია: გარემოს დაცვა
ვადა 9 დღე
ხელმოწერები: 10 / 10 000
კატეგორია: რეგიონალური განვითარება, ფინანსები, ეკონომიკა
ვადა 23 დღე
ხელმოწერები: 5 / 10 000
კატეგორია: სპორტი, უსაფრთხოება