ვადა 7 დღე
ხელმოწერები: 5 / 10 000
კატეგორია: ფინანსები, ეკონომიკა, სოციალური საკითხები
ვადა 7 დღე
ხელმოწერები: 5 / 10 000
კატეგორია: რეგიონალური განვითარება, ფინანსები, ეკონომიკა, გარემოს დაცვა, სოციალური საკითხები, ინოვაციები
ვადა 7 დღე
ხელმოწერები: 4 / 10 000
კატეგორია: ჯანდაცვა, გარემოს დაცვა, უსაფრთხოება
ვადა 7 დღე
ხელმოწერები: 4 / 10 000
კატეგორია: ფინანსები, ეკონომიკა, გარემოს დაცვა
ვადა 7 დღე
ხელმოწერები: 3 / 10 000
კატეგორია: ფინანსები, ჯანდაცვა, სოციალური საკითხები
ვადა 7 დღე
ხელმოწერები: 2 / 10 000
კატეგორია: განათლება, სოციალური საკითხები
ვადა 27 დღე
ხელმოწერები: 2 / 10 000
კატეგორია: სოციალური საკითხები