ვადა 19 დღე
ხელმოწერები: 10 / 10000
კატეგორია: ეკონომიკა, სოციალური საკითხები
ვადა 19 დღე
ხელმოწერები: 16 / 10000
კატეგორია: სოციალური საკითხები
ვადა 12 დღე
ხელმოწერები: 17 / 10000
კატეგორია: უსაფრთხოება
ვადა 12 დღე
ხელმოწერები: 31 / 10000
კატეგორია: უსაფრთხოება
ვადა 6 დღე
ხელმოწერები: 66 / 10000
კატეგორია: ფინანსები, გარემოს დაცვა, უსაფრთხოება