ვადა 3 დღე
ხელმოწერები: 11 / 10 000
კატეგორია: სოციალური საკითხები
ვადა 9 დღე
ხელმოწერები: 8 / 10 000
კატეგორია: გარემოს დაცვა, სოციალური საკითხები, ინოვაციები
ვადა 9 დღე
ხელმოწერები: 2 / 10 000
კატეგორია: ეკონომიკა
ვადა 15 დღე
ხელმოწერები: 2 / 10 000
კატეგორია: რეგიონალური განვითარება, სოციალური საკითხები, უსაფრთხოება