ვადა 13 დღე
ხელმოწერები: 2 / 10 000
კატეგორია: განათლება
ვადა 1 დღე
ხელმოწერები: 1 / 10 000
კატეგორია: საგარეო პოლიტიკა
ვადა 1 დღე
ხელმოწერები: 1 / 10 000
კატეგორია: რეგიონალური განვითარება, ჯანდაცვა, სოციალური საკითხები
ვადა 7 დღე
ხელმოწერები: 1 / 10 000
კატეგორია: ჯანდაცვა
ვადა 7 დღე
ხელმოწერები: 1 / 10 000
კატეგორია: რეგიონალური განვითარება