ვადა 5 დღე
ხელმოწერები: 10548 / 10 000
კატეგორია: განათლება, სოციალური საკითხები
ვადა 19 დღე
ხელმოწერები: 94 / 10 000
კატეგორია: ფინანსები
ვადა 5 დღე
ხელმოწერები: 31 / 10 000
კატეგორია: ფინანსები, ეკონომიკა, სოციალური საკითხები
ვადა 19 დღე
ხელმოწერები: 29 / 10 000
კატეგორია: ჯანდაცვა
ვადა 5 დღე
ხელმოწერები: 13 / 10 000
კატეგორია: განათლება
ვადა 5 დღე
ხელმოწერები: 9 / 10 000
კატეგორია: ჯანდაცვა, სპორტი, კულტურა, უსაფრთხოება
ვადა 19 დღე
ხელმოწერები: 5 / 10 000
კატეგორია: რეგიონალური განვითარება, ენერგეტიკა
ვადა 25 დღე
ხელმოწერები: 5 / 10 000
კატეგორია: განათლება, კულტურა, სოციალური საკითხები