ვადა 26 დღე
ხელმოწერები: 223 / 10 000
კატეგორია: ჯანდაცვა, გარემოს დაცვა, უსაფრთხოება
ვადა 9 დღე
ხელმოწერები: 164 / 10 000
კატეგორია: ჯანდაცვა, გარემოს დაცვა, სოციალური საკითხები
ვადა 9 დღე
ხელმოწერები: 74 / 10 000
კატეგორია: ფინანსები, ჯანდაცვა, ეკონომიკა, საგარეო პოლიტიკა, სოციალური საკითხები
ვადა 9 დღე
ხელმოწერები: 46 / 10 000
კატეგორია: სოციალური საკითხები
ვადა 18 დღე
ხელმოწერები: 35 / 10 000
კატეგორია: ჯანდაცვა, სოციალური საკითხები
ვადა 18 დღე
ხელმოწერები: 11 / 10 000
კატეგორია: განათლება
ვადა 26 დღე
ხელმოწერები: 2 / 10 000
კატეგორია: განათლება, ჯანდაცვა, ეკონომიკა, სოციალური საკითხები