ვადა 27 დღე
ხელმოწერები: 117 / 10000
კატეგორია: კულტურა
ვადა 15 დღე
ხელმოწერები: 37 / 10000
კატეგორია: რეგიონალური განვითარება
ვადა 13 დღე
ხელმოწერები: 22 / 10000
კატეგორია: რეგიონალური განვითარება
ვადა 7 დღე
ხელმოწერები: 13 / 10000
კატეგორია: სპორტი
ვადა 2 დღე
ხელმოწერები: 72 / 10000
კატეგორია: ჯანდაცვა
ვადა 2 დღე
ხელმოწერები: 28 / 10000
კატეგორია: ჯანდაცვა