პეტიციები

საპენსიო ასაკი

საპენსიო ასაკი შემცირდეს 5 წლით, როგორც მამაკაცებისთვის ასევე ქალებისთვის

სტატუსი: დაარქივებული
დარჩენილია ხმა
ხელმოწერები: 16 / 10 000
კატეგორია:: ჯანდაცვა, სოციალური საკითხები,
ვადა: 0 დღე
შექმნის თარიღი: 11 მაისი 2018
ავტორი: მანანა ჯანგირაშვილი