პეტიციები

სახელმწიფო რეგულაციები პლასტიკის ბოთლებისა და პოლიეთილენის პარკების გამოყენებასა და ნარჩენების მართვაზე მართვაზე

სახელმწიფომ უზრუნველყოს პლასტიკის ბოთლებისა და პოლიეთილენის პარკების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებიდან განცალკევება, შემოღებული იქნას რეგულაციები მათ გამოყენებასა და შეგროვებაზე.

სტატუსი: დაარქივებული
დარჩენილია ხმა
ხელმოწერები: 44 / 10000
კატეგორია:: გარემოს დაცვა,
ვადა: 0 დღე
შექმნის თარიღი: 22 თებერვალი 2018
ავტორი: მარინე სუდაძე