პეტიციები

საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში ,0-5 წლამდე ასაკის მოზარდების სრული სამედიცინო მომსახურება

საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში, გაიზარდოს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით გათვალისწინებული მიზნობრივი სპეციალური სერვისების მოცულობა და სრულად დაფინანსდეს 0-5 წლამდე ასაკის მოზარდების სამედიცინო კვლევა და მკურნალობის ხარჯი. როგორც ამბულატორიული ასევე სტაციონარული მომსახურება.

სტატუსი: დაარქივებული
დარჩენილია ხმა
ხელმოწერები: 48 / 10000
კატეგორია:: ჯანდაცვა,
ვადა: 0 დღე
შექმნის თარიღი: 19 თებერვალი 2018
ავტორი: მარინე სუდაძე