პეტიციები

500 ლარზე ნაკლები ხელფასის მქონე მოქალაქეებს არ ჩამოეჭრათ საშემოსავლო.

შემოვდივარ ინიციატივით: იმ მოქალაქეებს, რომელთა ხელფასიც შეადგენს 500 ლარზე ნაკლებს, არ ჩამოეჭრათ საშემოსავლო გადასახადი!!!

სტატუსი: დაარქივებული
დარჩენილია ხმა
ხელმოწერები: 45 / 10000
კატეგორია:: ფინანსები,
ვადა: 0 დღე
შექმნის თარიღი: 22 თებერვალი 2018
ავტორი: მარიამ ბერთლანი