პეტიციები

შემცირდეს ხელმოწერების რაოდენობა 9 ათასამდე

გთხოვთ განიხილოთ საკითხი და შეძლებისდაგვარად შეამციროთ პეტიციებზე საჭირო ხელმოწერების რაოდენობა.

სტატუსი: დაარქივებული
დარჩენილია ხმა
ხელმოწერები: 12 / 10000
კატეგორია:: სოციალური საკითხები,
ვადა: 0 დღე
შექმნის თარიღი: 22 დეკემბერი 2017
ავტორი: გიორგი პაიჭაძე