პეტიციები

500 ლარამდე ხელფესაბი დაქვითვის გარეშე

მძიმე ეკონომიკური სიტუაციიდან გამომდინარე.იმ დასქმებულებს რომელთა ხელფასი,სახელფასო ანაზღაურება შეადგენს 500 ლარს ან მასზე ნაკლებს არ მოხდეს საგადასახადო 20% დაქვითვა.გასათვალისწინებელია დღევანდელი მდგომარეობა.მიუხედავად იმისა,რომ უახლოეს დღეებში ტრანსპორტი დაიშვება,რთულია ამ კრიზისის შემდეგ ასეთი მცირე ხელფასით ეკონომიკური მძიმე მდგომარეობის გამოსწორება.

სტატუსი: დაარქივებული
დარჩენილია ხმა
ხელმოწერები: 44 / 5000
კატეგორია:: ეკონომიკა,
ვადა: 0 დღე
შექმნის თარიღი: 09 თებერვალი 2021
ავტორი: ლევანი მანაგაძე