პეტიციები

დასაქმების პრობლემის გადაჭრის, ეკონომიკური ზრდის, ადამიანის უფლებების დაცვის და შიდა ტურიზმის განვითარების მიზნით დაწესდეს-32 საათიანი სამუშაო კვირა

პეტიცია დასაქმების პრობლემის გადაჭრის, ეკონომიკური ზრდის, ადამიანის უფლებების დაცვის და შიდა ტურიზმის განვითარების მიზნით დაწესდეს-32 საათიანი სამუშაო კვირა მოცემულობა: .ტენდენცია-მსოფლიოს ცივილიზებური, განვითარებული და დემოკრატიული ქვეყნები 32 საათიან სამუშაო კვირა ეტაპობრივად მკვიდრდება; .დამხმარე საწარმოო აგრეგატების, ტექნიკის, აპარატურის და ტექნოლოგიების განვითარება საშუალებას იძლევა ადამიანის შრომა მაღალ ეფექტური და ნაკლებ დანახარჯებზე ორიენტირებული გახადოს; .საქართველოში მაღალია უმუშევრობის მაჩვენებელია, ხოლო არსებული 40 საათიანი სამუშაო კვირის ჩანაცვლება 32 საათიანი სამუშაო კვირით უმუშევრობის პრობლემას მნიშვნელოვნად შეამცირებს/მოაგვარებს; .პანდემიამ დააზიანა საქართველოს ეკონომიკური დარგის ისეთ მნიშვნელოვანი როგორიცაა ტურიზმი, შესაბამისად გამოსავალი ნაწილობრივ შესაძლოა გახდეს ინტენსიური მოკლე ვადიანი შიდა ტურიზმი. პროექტი • ეტაპობრივად (თუნდაც პილოტირების ფორმით) დაიწყოს 40 საათიანი სამუშაო კვირის 32 საათიანი სამუშაო კვირით ჩანაცვლება. ლუკა მკურნალიძე გიორგი მკურნალიძე 2020 წელი

სტატუსი: დადასტურებული და გამოქვეყნებული
დარჩენილია ხმა
ხელმოწერები: 33 / 10000
კატეგორია:: ეკონომიკა, სოციალური საკითხები,
ვადა: 12 დღე
შექმნის თარიღი: 30 დეკემბერი 2020
ავტორი: გიორგი მკურნალიძე