პეტიციები

საბანკო ვალდებულებების სუბსიდირება !

მსოფლიოში არსებული ეპიდ მდგომარეობის გამო , აუცილებელმა სხვადასხვა რეგულაციებმა გამოიწვია ის,რომ კომპანიებმა მოახდინეს რეორგანიზაცია და ძალიან ბევრი ადამიანი დარჩა სამსახურის გარეშე უ ა მ რ ა ვ ი ს ა ბ ა ნ კ ო ვ ა ლ დ ე ბ უ ლ ე ბ ე ბ ი თ გარდა სამსახურებისა თვითდასაქმებულებზეც ძალიან მ ძ ი მ ე დ აისახა ეს ყოველივე ! ვითხოვთ სახელმწიფომ კიდევ ერთხელ გაატაროს მკაცრი ღონისძიებები საბანკო მიმართულებით .. არა როგორც წინა შეზღუდვებზე 3 თვიანი შეღავათით, რომელმაც უფროო გაუძვირა მომხმარებელს სესხი !

სტატუსი: დადასტურებული და გამოქვეყნებული
დარჩენილია ხმა
ხელმოწერები: 109 / 10000
კატეგორია:: ფინანსები,
ვადა: 12 დღე
შექმნის თარიღი: 30 დეკემბერი 2020
ავტორი: ნიკა მალაზონია