პეტიციები

5 წლის ბავშვის სკოლაში რეგისტრაცია.

შეიცვალოს კანონი 5 წლის ბავშვის სკოლაში რეგისტრაციასთან დაკავშირებით. დაიშვას ყველა იმ ბავშვის რეგისტრაცია სკოლებში , რომლებსაც სკოლაში რეგისტრაციის წელს უსრულდება 6 წელი.

სტატუსი: დადასტურებული და გამოქვეყნებული
დარჩენილია ხმა
ხელმოწერები: 2 / 10 000
კატეგორია:: განათლება,
ვადა: 14 დღე
შექმნის თარიღი: 08 ოქტომბერი 2020
ავტორი: სალომე ჩორგოლიანი