პეტიციები

გაიხსნას სპორტ-დარბაზები

მოვითხოვთგაიხსნას სპორტ-დარბაზები დასაშვები შეზღუდვებით

სტატუსი: დადასტურებული და გამოქვეყნებული
დარჩენილია ხმა
ხელმოწერები: 3 / 10 000
კატეგორია:: ჯანდაცვა, სპორტი,
ვადა: 7 დღე
შექმნის თარიღი: 10 ივნისი 2020
ავტორი: ლერი წიქარიშვილი