პეტიციები

მეტი ყურადღება აბიტურიენტებს

Covid-19 პანდეემის ფონზე აბიტურიენტების უმეტესობამ ვერ მოახერხა მომზადება სხვადასხვა, მიზეზების გამო. მათთვის არაფრის მომცემი აღმოჩნდა, ონლაინ და ტელე გაკვეთილები იმისთვის, რომ ცოდნა გაეღრმავებინათ. ამ პეტიციის, თანახმად ისინი ითხოვენ გამოცდების ვადის გახანგრძლივებას, და მეორე სემესტრის მასალის სრულიად ამოღებას. წინააღმდეგ შემთხვევაში გეგმავენ საპროტესტო აქციების ჩატარებას.

სტატუსი: დაარქივებული
დარჩენილია ხმა
ხელმოწერები: 1 / 10 000
კატეგორია:: განათლება,
ვადა: 0 დღე
შექმნის თარიღი: 18 მაისი 2020
ავტორი: ნინო თევზაძე