პეტიციები

მოხდეს განახლებადი ენერგიის წარმოების სუბსიდირება

დღეს ქვეყანაშა უდიდესი გამოწვევეის წინაშე დგას.COVID 19 ის გამო დიდი ზარალი განიცადა ქვეყანამ ეკონომიკური რეცესიიდან სწრაფად გამოსასვლელად აუცილებელია აგრესიული ინვესტირება ენერგიის წარმოებაში. რატომ ენეგეტიკაში ? იმიტომ რომ მთელი ქვეყნის ეკონომიკა დამოკიდებულია ენერგიაზე, ელექტრო ენერიის გარეშე ვერცერთი ბიზნესი ვერ იფუქნციონირებს, საკუთარი სახსრებით მხოლოდ მცირე რაოდენობის მოსახლეობამ მოახერხა გადასვლა განახლებად ენერგიის წარმოებაზე.საჭიროა სახელმწიფოს აქტიური მხარდაჭერა. აუცილებელია რომ მასიურად მთელი ქვეყნის მაშტაბით ყველა მოსახლეს დაინტერესება რომ მოხდეს განახლებადი ენერგიის წარმოება. ამ ნაბიჯით არამარტო მოსახელობა ისარგებლებს არამედ მთელი ქვეყანა, სასტუმროები , პროდუციის წარმოება, სამაცივრე მეურნეობები, სასათბურე მეურნეობა, თევზის მეურნეობა, და სხვა . დღეს ბიზნეს ჭირდება დახმარება რომ აწარმოოს პროდუქცია და ხვალ ეს ფეხზე დამდგარი ბიზნესი თავად დაეხმარება სახელმწიფოს. შეიქმნება მეტი სამუშოა ადგილი , იაფი პროდუქცია , ჭარბი ენერგია .

სტატუსი: დაარქივებული
დარჩენილია ხმა
ხელმოწერები: 2 / 10 000
კატეგორია:: ენერგეტიკა,
ვადა: 0 დღე
შექმნის თარიღი: 28 აპრილი 2020
ავტორი: გიორგი მერაბიშვილი