პეტიციები

ეროვნული გამოცდები

ეროვნულ გამოცდებზე გაუქმდეს საგნების მინიმალური ზრვარი ყველა საგანში, ქართულ ენასი კი განახევრდეს

სტატუსი: დადასტურებული და გამოქვეყნებული
დარჩენილია ხმა
ხელმოწერები: 1 / 10 000
კატეგორია:: განათლება,
ვადა: 21 დღე
შექმნის თარიღი: 25 მარტი 2020
ავტორი: ალექსანდრე ბერიძე