პეტიციები

სახელმწიფო ბაღებში ბავშვის ასაკის ზღვარის 2 წელზე დაყვანა

ბაღების გაერთიანებამ მიიღოს კანონი რომელიც გაითვალისწინებს სახელმწიფო ბაღებში ბავშვის 2 წლის ასაკისდან მიღებას. რადგან კერძო ბაღები ძალიან ძვირია და ჩვენს ქვეყანაში საშუალო ხელფასიდან გამომდინარე ან არ უნდა იმუშავო ან ბაღში უნდა გადაიხადო მთელი ხელფასი. ამიტომ ყველა დედის პრობლემაა ეს. ბევრი დედა სტუდენტია და ლექციებზე დასწრებას ვერ ახერხებს რადგა არ აქვს კერძო ბაღის ფული და სახელმწიფოში ბაღში მხოლოდ 3 წლიდან ღებულობენ ბავშვებს.

სტატუსი: დაარქივებული
დარჩენილია ხმა
ხელმოწერები: 13 / 10 000
კატეგორია:: განათლება,
ვადა: 0 დღე
შექმნის თარიღი: 28 ნოემბერი 2019
ავტორი: სოფიკო კილაძე