პეტიციები

100 ლარით გაიზარდოს დევნილთა დახმარება

ვინაიდან დევნილების უმეტესობას არ გააჩნია საკუთარი საცხოვრებელი და ცხოვრობენ ნაქირავებში უკიდურეს სიდუხჭირეში არ გვაყმაყოფილებენ ბინით მოვითხოვთ დახმარების გაზრდას 45 ლარი რომელიც გვერიცხება თვიდან თვემდე არც საჭმლისთვის და არც გადასახადებისთვისაა საკმარისი.

სტატუსი: დაარქივებული
დარჩენილია ხმა
ხელმოწერები: 82 / 10 000
კატეგორია:: ფინანსები, ჯანდაცვა, ეკონომიკა, საგარეო პოლიტიკა, სოციალური საკითხები,
ვადა: 0 დღე
შექმნის თარიღი: 19 ნოემბერი 2019
ავტორი: ამინა გამახარია