პეტიციები

შშმ პირის პენსის გაზრდა 200 ლარის ოდენობით

შშმ პირების კატეგორიას აქვს პენსია 120 ლარი ინვრიდან ემატებათ 20 ლარი მაგრამ პენსია უნდა გათანაბრდეს და გახდეს 200 ლარი ანუ ორივე ჯგუფს თანაბრად უნდა ქონდეს ერთნაირი რაოდენობის პენსია ამიტომ გთხოვთ პედიციას მოაწეროთ ხელი და გაიზიაროთ რათა ყველამ ნახოს და მოაზეროს და შეძლოს გაზიარება

სტატუსი: დაარქივებული
დარჩენილია ხმა
ხელმოწერები: 218 / 10 000
კატეგორია:: ფინანსები,
ვადა: 0 დღე
შექმნის თარიღი: 07 ნოემბერი 2019
ავტორი: ლევანი ბოლქვაძე