პეტიციები

6 წლამდე ბავშვის სკოლაში მიღება

2020 სასწავლო წლიდან დავუშვათ პირველ კლასში იმ ბავშვების მიღება, ვისაც 6 წელი 31 დეკემბრის ჩათვლით უსრულდება. მოგეხსენებათ სასკოლო მზაობა არ ნიშნავს მაინცდამაინც რიცხვით მონაცემს. საჯარო თუ არა, კერძო სკოლებს მაინც მიეცით უფლება მიიღონ პირველ კლასში 6წლამდე ასაკის ბავშვები, რა თქმა უნდა ფსიქოლოგთან გასაუბრების საფუძველზე.

სტატუსი: დადასტურებული და გამოქვეყნებული
დარჩენილია ხმა
ხელმოწერები: 91 / 10 000
კატეგორია:: განათლება,
ვადა: 14 დღე
შექმნის თარიღი: 04 ნოემბერი 2019
ავტორი: თამარ მელაძე