პეტიციები

დაისაჯონ ცხოველზე მოძალადეები

ყოველდღე გვხვდება ცხოველზე ძალადობის ფაქტები, მაგრამ ძალიან ცოტა მოძალადე ისჯება ამის გამო. გთხოვთ შეავსოთ პეტიცია, რადგან ხელი შევუშალოთ ცხოველებზე ძალადობას და დაისაჯონ მოძალადეები!

სტატუსი: დადასტურებული და გამოქვეყნებული
დარჩენილია ხმა
ხელმოწერები: 10 / 10 000
კატეგორია:: გარემოს დაცვა,
ვადა: 9 დღე
შექმნის თარიღი: 02 აპრილი 2019
ავტორი: სოფიო ბიჭიკაშვილი