პეტიციები

დაისაჯონ ცხოველზე მოძალადეები

ყოველდღე გვხვდება ცხოველზე ძალადობის ფაქტები, მაგრამ ძალიან ცოტა მოძალადე ისჯება ამის გამო. გთხოვთ შეავსოთ პეტიცია, რადგან ხელი შევუშალოთ ცხოველებზე ძალადობას და დაისაჯონ მოძალადეები!

სტატუსი: დაარქივებული
დარჩენილია ხმა
ხელმოწერები: 12 / 10 000
კატეგორია:: გარემოს დაცვა,
ვადა: 0 დღე
შექმნის თარიღი: 02 აპრილი 2019
ავტორი: სოფიო ბიჭიკაშვილი