პეტიციები

მოქალაქეთათვის ხარიახიანი და ეფექტური მომსახურების მიწოდება

ადმინისტრაციულ ორგანოში მოქალაქის განცხადების განხილვის ვადები, როდესაც ის ეხება მესამე პირს (სხვა ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელსაც ეხება აღნიშნული საკითხი) ერთი თვის ნაცვლად, განისაზღვროს 15 კალენდარული დღით, რაც უზრუნველყოფს მოქალაქეებისთვის სწრაფ, ეფექტურ და ხარისხიან მომსახურებას

სტატუსი: დაარქივებული
დარჩენილია ხმა
ხელმოწერები: 6 / 10 000
კატეგორია:: სოციალური საკითხები,
ვადა: 0 დღე
შექმნის თარიღი: 01 თებერვალი 2019
ავტორი: ანგელინა ხანთაძე