პეტიციები

გახდეს დაგროვებით პენსიაში ჩართვა ნებაყოფლობითი

დაგროვებითი სახელწიფო საპენსიო სისტემაში ჩართვა გახდეს ნებაყოფლობითი ყველასთვის და თავად მოქალაქემ გადაწყვიტოს სახელმწიფო სისტემაში ჩაერთოს, კერძოში თუ საერთოდ არ ჩაერთოს.

სტატუსი: დაარქივებული
დარჩენილია ხმა
ხელმოწერები: 14 / 10 000
კატეგორია:: ფინანსები, ეკონომიკა, სოციალური საკითხები,
ვადა: 0 დღე
შექმნის თარიღი: 04 დეკემბერი 2018
ავტორი: ხატია ძნელაძე