პეტიციები

მობილურ ოპერატორებს აეკრძალოთ პერსონალური მონაცემების გაცემა

მოვითხოვთ, საქართველოში მოქმედ მობილურ ოპერატორებს აეკრძალოთ მომხმარებელთა ნომრების შემცველი ბაზების გაცემა სარეკლამო თუ პოლიტიკური შინაარსის მესიჯების მომხმარებლებთან დაგზავნის მიზნით

სტატუსი: დადასტურებული და გამოქვეყნებული
დარჩენილია ხმა
ხელმოწერები: 9 / 10 000
კატეგორია:: სოციალური საკითხები,
ვადა: 12 დღე
შექმნის თარიღი: 01 ოქტომბერი 2018
ავტორი: ნინო დოლიძე