პეტიციები

ბავშვთა და მოზარდთა დასჯადობა ცხოველთა წამებისა და დახოცვისათვის

მოვითხოვთ, ცხოველთა წამებისა და დახოცვის ფაქტების გამოვლენას, ადექვატურ რეაგირებას და დასჯადობას ასაკისა და შემთხვევის სიმძიმის გათვალისწინებით, რაც შემდგოში ადამიანთა მიმართ ძალადობის პრევენციას და მოძალადეთა რაოდენობის შემცირებას შეუწყობს ხელს. დასჯადობის შესაძლო ფორმები: 1.0-13 წლამდე- ა)ფსიქოლოგის იძულებითი კონსულტაცია, ფსიქოსტატუსის შეფასება და საჭიროებისას შესაბამისი ფსიქოკორექცია/ფსიქიატრიული დახმარება ბ) ჯარიმა მშობლებისთვის- 1000 დან 5000 ლარამდე, შემთხვევის სიმძიმის მიხედვით 2.13-18 წლამდე-იგივე, დამატებით: სამართლებრივი პასუხისმგებლობა განსაკუთრებით სასტიკი მოპყრობისთვის ან შინაპატიმრობა.

სტატუსი: დაარქივებული
დარჩენილია ხმა
ხელმოწერები: 4 / 10 000
კატეგორია:: განათლება, გარემოს დაცვა, სოციალური საკითხები, უსაფრთხოება,
ვადა: 0 დღე
შექმნის თარიღი: 04 სექტემბერი 2018
ავტორი: ეკატერინე მსანიკიძე