პეტიციები

აიკრძალოს საბავშვო ბაღებში ჩინური სათამაშოების შეტანა

ჩინური სათამაშოები, რომლებიც შეუმოწმებლად შემოდის ბაზარზე, შეიცავენ: დარიშხანს,ტყვიას, ფტალატებს, ფორმალდეჰიდს, ქრომს, ბისფენოლს... ეს ნივთიერებები მავნე ზეგავლენას ახდენენ ტვინზე,აფერხებენ ბავშის გონებრივ განვითარებას, აზიანებენ რეპროდუქციულ სისტემას, ენდოკრინულ სისტემას,ღვიძლს, თირკმელებს, მხედეველობას,იწვევენ ავთვისებიან სიმსივნეს, ასთმას, სასუნთქი სისტემის დაავადებებს. ბოლო დროს ძალიანაა გახშირებული მცირეწლოვან ბავშვებში სიმსივნური და სხვა მძიმე დაავადებები. აქედან გამომდინარე, ამოღებული იქნას ყველა საბავშვო ბაღიდან უხარისხო, ჩინური სათამაშოები, რომელთც არ გააჩნიათ უსაფრთხოების დამადასტურებელი რაიმე სერთიფიკატი და ვერ აკმაყოფილებენ ევროპულ სტანდარტებს.

სტატუსი: დაარქივებული
დარჩენილია ხმა
ხელმოწერები: 11 / 10 000
კატეგორია:: სოციალური საკითხები,
ვადა: 0 დღე
შექმნის თარიღი: 25 ივლისი 2018
ავტორი: დალი მაისურაძ