პეტიციები

უმუშევრობის გადასახადი

ყოველ უმუშევარ საქართველოს მოქალაქეს დაენიშნოს უმუშევრობის შემწეობა, არანალკლებ მინიმალური სამომხმარებლო კალათის ღირებულების ოდენობით. ყველა კვლევა ადასტურებს, რომ საქართველოს მოსახლეობის ნომერი ერთი პრობლემა უმუშევრობაა. ვერანაირმა ,,დასაქმების პროგრამებმა" ვერ შეცვალა ეს მძიმე სურათი. მთავრობა არასოდეს იზრუნებს მოქალაქეების დასაქმებაზე თუ არსებული პრობლემა სახელმწიფო ბიუჯეტს მძიმე ტვირთად არ დააწვება.

სტატუსი: დაარქივებული
დარჩენილია ხმა
ხელმოწერები: 15 / 10 000
კატეგორია:: სოციალური საკითხები,
ვადა: 0 დღე
შექმნის თარიღი: 29 მაისი 2018
ავტორი: თენგიზ ბადრიძე